Over ons

Stichting KUnSTPLAATS Hoek van Holland startte in 1999 als Stichting Torpedo Cultureel. Sinds 2000 organiseren we kunstzinnige en culturele activiteiten. Deze variëren van muziekavond tot workshop, van lezing tot kunstroute. Voor 2023 is ons thema ‘Eten anders’. 

Stichting KUnSTPLAATS heeft geen winstoogmerk. De activiteiten worden gefinancierd uit sponsorbijdragen, subsidies en entreegelden.
Inschrijving Kamer van Koophandel Rotterdam: 24295479
Rabobank: NL39RABO0342 989 510, ten name van Stichting Kunstplaats.

Bestuur

Voorzitter (waarnemend): Caroline Pieterse
Secretaris: Ed van Berkel
Penningmeester: Ton Brouwer
Lid zonder functie: Lisa Otte 

Actieve vrijwilligers
Marjan Moerman en Dini Lussenburg

Secretariaat:
Stichting KUnSTPLAATS Hoek van Holland
Bonte Craystraat 33
3151 RB Hoek van Holland

Locatie
De locatie wisselt per activiteit. De ene keer is dat PLSTK-café, de andere keer de Bonnenpolder, het Waterwegpark, Vinetaduin, Café Harwich, MijnTorpedoloods, de Vuurtoren, de Hilwoning, de bibliotheek, een museum of een strandpaviljoen. Maar het is altijd op een typisch Hoekse locatie!

Privacyverklaring

Jaarverslag 2015

Jaarverslag 2016

Jaarverslag 2017

Jaarverslag 2018

Jaarverslag 2019

Jaarverslag 2020

Jaarverslag 2021

Jaarverslag 2022

Onze activiteiten worden mede mogelijk gemaakt door Cultuur Concreet