Over ons

Stichting KUnSTPLAATS Hoek van Holland startte in 1999 als Stichting Torpedo Cultureel. Sinds 2000 organiseren we kunstzinnige en culturele activiteiten. Deze variëren van muziekavond tot workshop, van lezing tot kunstroute. Voor 2021 is ons thema De GLANS van de Polder. 

Stichting KUnSTPLAATS heeft geen winstoogmerk. De activiteiten worden gefinancierd uit sponsorbijdragen, subsidies en entreegelden.
Inschrijving Kamer van Koophandel Rotterdam: 24295479
Rabobank: NL39RABO0342 989 510, ten name van Stichting Kunstplaats.

Bestuur

Ton Brouwer (voorzitter)
Marjan Moerman (penningmeester)
Ed van Berkel (secretaris)
Ingrid Blok (lid)
Christel Groels (lid)

Secretariaat
Stichting KUnSTPLAATS Hoek van Holland
Bonte Craystraat 33
3151 RB Hoek van Holland

Locatie
De locatie wisselt per activiteit. De ene keer is dat De Zeetoren, de andere keer het M-gebouw, Vinetaduin, Café Harwich, de Vuurtoren, de Hilwoning, de bibliotheek, een museum of een strandpaviljoen.
Maar het is altijd op een typisch Hoekse locatie!

Privacyverklaring

Jaarverslag 2015

Jaarverslag 2016

Jaarverslag 2017

Jaarverslag 2018

Jaarverslag 2019

Jaarverslag 2020

Onze activiteiten worden mede mogelijk gemaakt door Cultuur Concreet