Voorwaarden

  • Eén foto van een kunstwerk en/of gedicht per persoon.
  • Het kunstwerk of gedicht mag niet eerder gepubliceerd zijn.
  • Minimale kwaliteit foto’s 500 dpi.
  • Gedichten maximaal 50 regels (inclusief witregels),
    50 lettertekens per regel (inclusief spaties).

Jurering

De jury wordt gevormd door: Ton Brouwer, Caroline Pieterse, Lisa Otte (bestuur KUnSTPLAATS) en Leander Varekamp (cultuurregisseur Hoek van Holland).

De inzendingen gaan geanonimiseerd naar de jury.
Uiterlijk 1 mei krijgen de deelnemers te horen of hun inzending geselecteerd is en gebruikt zal worden in het project.

Categorie: Activiteiten die komen, Algemeen, Geen categorie