Het hoge licht

28 april, 2022

Hannie van Gijzen:
Dit is ‘Het hoge licht’ omstreeks 1970, ik gebruikte
een foto van het Kustverlichtingsmuseum. Dit licht is in 1894, samen
met het lage licht, aan de Nieuwe Waterweg geplaatst om de
scheepvaart naar zee te begeleiden. In 1976 is het verhuisd naar Kijkduin.
Ik was nog maar een kind, maar vond het echt niet leuk dat ‘Het hoge licht’
verkocht werd. Maar gelukkig is het in 2004 weer terug naar Hoek van Holland
gehaald en werd in 2014 gerestaureerd. En nu staat het te pronken vlakbij
voormalig restaurant de Jutter aan de Koningin Emma Boulevard.
Ik en denk veel Hoekenezen met mij hier blij mee zijn

Klik hier voor mijn website.

Categorie: Geen categorie