Niki Fröhling

29 september, 2018

Beeldende kunst

Niki: ‘Alles wat bestaat is onder invloed van elementaire krachten aan veranderingen onderhevig. Ik tracht de esthetische waarde van versleten voorwerpen te onderkennen en verder uit te beelden door de voorwerpen te conserveren en er een nieuwe betekenis aan toe te kennen. Hierbij zijn civilisatieresten, vondsten van strand en straat, het uitgangspunt voor het thema ‘Onder de zeespiegel’.

e-mail:

 

Terug naar kunstroute

Categorie: Kunstenaars 2018