Aanmelden stoelpimpen
Haal een brochure met aanmeldingsformulier bij VVV, bibliotheek of Woningbouwvereniging (WVH). Inleveren bij VVV of WVH.

Aanmelden kan ook digitaal. Aanmeldingsformulier.
Download en print het formulier, vul het in en mail het naar: .

De gepimpte stoel lever je in op 23 september tussen 12.00 en 14.00 uur op het Scheepvaartplein. De eerste 50 volwassenen krijgen een bon voor een patatje bij de Foodtruck, kinderen krijgen een bon voor een ijsje.

Categorie: archief